Warunki uczestnictwa

Warunki płatności:

 • Każdy Klient podpisuje umowę z Instytutem Austriackim.

 • Opłatę za kurs należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć. Płatności można dokonać za pomocą przelewu lub karty płatniczej. Opłata za kurs - jeśli w opisie nie ma innej informacji -  nie obejmuje ceny podręczników.

 • Opłatę za kurs można uiścić w dwóch ratach. Płatności pierwszej raty (60% ceny kursu + 10%) dokonać należy przed rozpoczęciem kursu, drugiej (40% ceny kursu) do połowy kursu. Przed dokonaniem płatności podpisana zostaje umowa ratalna.

 • W przypadku niezgłoszenia się na kurs odpowiedniej ilości chętnych, zastrzegamy sobie prawo podniesienia opłaty za kurs lub zredukowania godzin lekcyjnych.

 • W przypadku gdy kurs nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą ilość chętnych, Klient otrzymuje zwrot wpłaconej sumy.

 • Rabaty nie są akumulowane.

Liczebność grup:

 • . ..sprint: 2-6 osób

 • EBC*L: 2-10 osób

 • Konwersacje: 6-10 osób

 • Kursy specjalistyczne: 6-10 osób

 • Kursy standardowe dla dorosłych: 6-12 osób

 • Kursy intensywne dla dorosłych: 6-12 osób

 • Kursy standardowe dla młodzieży: 6-12 osób

 • Kursy dla dzieci: 6-10 osób

Rabaty:

Od 3% do 6%. 

Zwrot opłat za kurs:

Opłaty za kurs zwracane są po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 250 PLN oraz opłat częściowych za kurs. 

Dane do przelewu:

Opłata na rzecz Österreich Institut Polska Sp. z o.o. :

Adres:  ul. Cybulskiego 9, 31-117 Kraków

Numer konta: 11 11 40 1010 0000 2858 6200 1005

Nazwa banku: mBank S.A.

 

Egzaminy ÖSD:

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 tygodni przed terminem egzaminu. Opłaty za egzamin dokonać należy najpóźniej na 2 tygodnie przed egzaminem. Brak wpłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.

 

Rezygnacja z przystąpienia do ÖSD:

Zgłoszenie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z języka niemieckiego możliwe jest najpóźniej do 2 tygodni przed terminem egzaminu. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot opłaty za egzamin. Jeżeli Kandydat nie przystąpi do egzaminu bez zgłoszenia swojej rezygnacji w ustalonym terminie, obowiązuje go uiszczenie należnej opłaty za egzamin. 

Zasady korzystania z rezerwacji online:

Tutaj znajdziecie Państwo zasady korzystania z usługi online.

 

Wzór umowy

znajdziecie Państwo tutaj.