Instytucje wspomagające

Wspierajcie działania Instytutów Austriackich!

Doskonała praca Instytutów Austriackich w Europie wspierana jest poprzez państwowe i publiczne instytucje.

Dziękujemy wszystkim Instytucjom wspierającym działania Österreich Institut GmbH:

Właścicielem i jednocześnie instytucją najbardziej zasłużoną we wspieraniu  działania Österreich Institut GmbH jest Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministerstwo do Spraw Europejskich i Międzynarodowych). 

 

Instytuty Austriackie w Polsce dodatkowo wspierane są finansowo ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego (ESF).


Instytuty Austriackie w Polsce wspierane są przez Ministerstwo Sztuki, Kultury i Nauki (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur), jak również przez Österreichisches Sprachdiplom Deutsch ÖSD (Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego).