Partnerzy

Instytut Austriacki to sprawdzony Partner (Österreich Institut GmbH!)

Instytuty Austriackie działają w 9 miastach Europy organizując liczne imprezy, interesujące konkursy i projekty dotyczące zagadnień związanych z językiem niemieckim i z Austrią.

 

Nasze działanie opiera się jednocześnie na ścisłej współpracy z krajowymi  i międzynarodowymi instytucjami kulturalnymi oraz edukacyjnymi, jak również z partnerami gospodarczymi i społecznymi.

 

Instytucje wspomagające

Praca Instytutu Austriackiego / Österreich Institut GmbH wspierana jest poprzez instytucje publiczne i państwowe.

Sponsorzy

Liczni sponsorzy i partnerzy gospodarczy oraz społeczni wspierają działalność Instytutów Austriackich w Europie Centralnej i Wschodniej.

Partnerzy

Instytuty Austriackie współpracują z krajowymi i zagranicznymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi.

 

 

Placówki Austriackie

Wspólnie z przedstawicielstwami austriackimi pracujemy nad rozpowszechnianiem kultury austriackiej oraz nad pozytywnym wizerunkiem kraju.