Weitere Informationen

Info zu Ergebnissen, Nicht-Bestehen, Infomaterialien......

Informacje ogólne

Egzaminy Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) mogą Państwo zdawać w Österreich Institut Kraków cztery razy do roku (w lutym,kwietniu, czerwcu,  oraz październiku).

W celu zdania takiego egzaminu należy w odpowiednim terminie zgłosić się do biura, wypełnić formularz oraz dokonać opłaty egzaminacyjnej. 

 

Kursy przygotowujące do egzaminu

Standardowe w ciągu semestru w wymiarze 30-60 godzin lekcyjnych lub last-minute przed danym terminem egzaminu: aktualna oferta kursów.

 

Zgłoszenia na egzamin

Najpóźniej do 4 tygodni przed terminem egzaminu.
 

Wyniki egzaminu

Informacji o wynikach egzaminu mogą Państwo zasięgnąć osobiście w sekretariacie lub telefonicznie po upływie około 3 tygodni od egzaminu. Certyfikat odbierają Państwo osobiście (z dowodem osobistym) w sekretariacie Instytutu. 
 

Co zrobić, gdy nie zda się egzaminu?

Jeśli nie zdadzą Państwo jednej z części egzaminu (pisemnej lub ustnej), mają Państwo możliwość zdania danej części w ciągu jednego roku w podanych terminach. Dokonują Państwo wtedy połowy ustalonej opłaty. 
 

Materiały pomocnicze

W sekretariacie Instytutu mogą Państwo nabyć odpłatnie materiały, które pomogą Państwu przygotować się samodzielnie do każdego z egzaminów ÖSD. Komplet (książka + CD) kosztuje 95 PLN.