Informujemy, że na stronie internetowej stosowane są pliki cookies (tzw.ciasteczka). Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Kliknij "zgadzam się" aby ta informacja więcej się nie pojawiała. Dalsze korzystanie ze strony wyraża zgodę na ich użycie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Dofinansowane kursy języka niemieckiego dla firm w Krakowie

BONY SZKOLENIOWE DLA FIRM

dofinansowane kursy języka niemieckiego w österreich institut- małopolskie bony rozwojowe

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY

 
Österreich Institut ma zaszczyt zaprosić małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników do udziału w dofinansowanych kursach języka niemieckiego. Dzięki funduszom unijnym przedsiębiorcy mogą otrzymać od 5760 zł do aż 97 920 zł dofinansowania na przeszkolenie swoich pracowników. Oferta jest skierowana do zainteresowanych mikro, małych i średnich firm, a także do osób samozatrudnionych posiadających siedzibę w województwie małopolskim. Zapraszamy właścicieli i pracowników zatrudnionych od momentu zgłoszenia na usługę do czasu jej zakończenia, którzy chcą nauczyć się niemieckiego i podnieść kompetencje językowe. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług wszystkich, dla których największą wartością jest fakt nauki w europejskiej instytucji państwowej, z bogatym, międzynarodowym doświadczeniem.

 

Szczegółowe informacje o systemie dofinansowań dostępne są na naszej stronie internetowej oraz na stronie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, będącej Operatorem finansowym tj. instytucją przyznającą firmom bony na nasze szkolenia. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych określonych na stronie MARR S.A

 

Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i dokumentacją zgłoszeniową, które są dostępne na stronie internetowej Operatora finansowego. Operator weryfikuje daną firmę, decyduje o przyznaniu dotacji, a także rozlicza usługę po jej zakończeniu. Od 15 września 2017r. będzie już można aplikować o środki. Odbywać się to będzie za pośrednictwem specjalnie stworzonego portalu

 

W kwestiach dotyczących rekrutacji prosimy kontaktować się z pracownikami Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zachęcamy Państwa do kontaktu osobistego z pracownikami punktu informacyjnego, którzy pomogą Państwu w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych.   

 1. Kto może uzyskać dofinansowanie?

Oferta nauki języka niemieckiego dla firm z dofinansowaniem w postaci bonów rozwojowych jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób samozatrudnionych, mających swoją jednostkę organizacyjną na terenie województwa małopolskiego. Zapraszamy właścicieli i pracowników zatrudnionych od momentu zgłoszenia na usługę do czasu jej zakończenia. Możliwość otrzymania dofinansowania do Usług mają jedynie Uczestnicy Projektu pn.: „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowanego przez MARR S.A. Każdy Uczestnik ma możliwość otrzymania bonów rozwojowych zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie 

DEFINICJE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

W celu określenia statusu  przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy  Rozporządzenia Komisji (UE)  Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za  zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem:

 

 • średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 milionów EUR

 • małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR

 • mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

 1. Wysokość dofinansowania kursów

Dzięki funduszom unijnym przedsiębiorcy mogą pozyskać od 5760 zł do aż 97 920 zł dofinansowania na szkolenia. Finansowanie odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu bonów rozwojowych.

 

Wartości dofinansowania pojedynczej usługi wynoszą od 50 do aż 80% i są zależne od poniższych wytycznych:

 

 • 50% dofinansowania- wartość podstawowa

 • 80%, gdy uczestnikami kursów będą osoby powyżej 50 roku życia i/lub osoby o niskich kwalifikacjach

 • 80%, gdy beneficjentami projektu będą przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu lub  przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu, wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu rekrutacji.

Limity kosztów usług rozwojowych:

1 godzina usługi szkoleniowej wynosi 45 zł, co stanowi koszt jednego bonu. Każdy bon zawiera w sobie kwotę dofinansowania o wartości 50% lub 80% oraz odpowiednio wkład własny Przedsiębiorcy 50% lub 20%, w zależności od uzyskanego przed przedsiębiorcę poziomu dofinansowania.

 

Ile bonów może otrzymać Przedsiębiorca?

Przedsiębiorca po zakwalifikowaniu do systemu otrzymuje limit podstawowy bonów
w ilości 160 bonów, w ramach którego deklaruje przeszkolenie przynajmniej 1 osoby (właściciela lub pracownika). Stanowi to kwotę 7200 zł, którą można wykorzystać na nasze kursy.

 

Limit dodatkowy ze względu na wielkość Przedsiębiorcy wymagający przeszkolenia więcej niż jednego pracownika, stosownie do ilości zatrudnianych osób:

 

 • nie większy niż 80 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 1-3 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 8 640 zł,

 • nie większy niż 160 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 4-9 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 11 520 zł

 • nie większy niż 320 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 10-19 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 17 280 zł

 • nie większy niż 640 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 20-49 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 28 800 zł

 • nie większy niż 1280 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 50-99 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 51 840 zł

 • nie większy niż 2560 bonów dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 100-249 pracowników, przy maksymalnej kwocie dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy 97 920 zł.

 

W przypadku gdy Przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Przedsiębiorcy wynosi 5760 zł. Nie ma możliwości korzystania z limitu dodatkowego.

 

W przypadku gdy kwota usługi jednorazowej jest większa niż 45zł za godzinę szkoleniową, wówczas Przedsiębiorca dopłaca Österreich Institut brakującą kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy wartością usługi a całkowitą krotnością 45 zł ze środków własnych w formie zaliczki przed szkoleniem.

 

W przypadku gdy rzeczywisty koszt bonu rozwojowego będzie niższy niż  jego wartość tj. 45 zł. Przedsiębiorca płaci za całość usługi bonami. Bon zostanie rozliczony w tym przypadku według jego rzeczywistej wartości i Przedsiębiorca otrzyma od MARR S.A. zwrot części wpłaconego wkładu własnego (na etapie rozliczania wszystkich otrzymanych bonów). 

 1. Na co można zdobyć dofinansowanie?

W ramach dofinansowania możecie Państwo wziąć udział we wszystkich naszych kursach. Wystarczy tylko wybrać właściwy i skontaktować się z nami. Następnie wspólnie opracujemy szkolenie dostosowane do Państwa potrzeb. Przygotowaliśmy bogatą ofertę kursów na wszystkich poziomach zaawansowania (m.in. semestralne, intensywne, branżowe, indywidualne). Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.

 

Proponujemy Państwu możliwość dołączenia do naszych standardowych grup, albo wzięcie udziału w kursie firmowym, dostosowanym specjalnie do Państwa potrzeb, gdzie lektor dojeżdżać będzie na zajęcia.

 

Oferta kursów w  Österreich Institut Polska Sp. z o.o.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ?