Sukces w nauce języka niemieckiego

Właśnie ruszył nowy semestr w Instytucie Austriackim. Dla nas jest to zawsze stresujący okres, a dla lektorów oraz uczestników kursów pierwsze zajęcia są niezwykle ważne. Dzisiejszy wpis chcemy poświęcić kwestii osiągania optymalnych wyników w nauce już od pierwszych zajęć.


Dobór odpowiedniego kursu to podstawa w osiągnięciu sukcesu w nauce, dlatego też na kurs w Instytucie Austriackim zapisać się można dopiero po zaliczeniu testu poziomującego oraz odbyciu rozmowy z lektorem. To dotyczy oczywiście jedynie pierwszego zapisu, każdy kolejny kurs dobierany będzie zgodnie z zaleceniem lektora.


A na początek kilka wskazówek: 


 • Jakie są moje oczekiwania odnośnie kursu
  Dysponując taką informacją, lektorowi łatwiej będzie spełnić Państwa oczekiwania. Umiejętność formułowania i przekazywania swoich oczekiwań jest w procesie nauczania niezwykle ważnym czynnikiem. 


 • Wspólne ustalanie celów kursu na cały semestr
  „Jak tylko straciliśmy z oczu cel, zdwoiliśmy wysiłki“ - aby nie stało się tak, jak w cytacie z Marka Twaina, należy wspólnie ustalić cele. Taki sposób gwarantuje osiąganie sukcesów dając równocześnie możliwość sprawdzania swoich postępów. Państwa lektorzy dysponują odpowiednia wiedzą - należy ich tylko zapytać! 


 • Zapoznaj się z uczestnikami kursu
  Nauka w grupie jest dużo bardziej efektywna niż w pojedynkę (na ten temat szerzej przy okazji). Obecność koleżanek i kolegów na kursie działa motywująco, można wykorzystać okazję do porównania się z innymi, wykorzystać dynamikę wzajemnie się wspierając. Na tle grupy widoczne jest również, w jakim punkcie istnieją jeszcze możliwości podniesienia własnych wyników, a gdzie już się jest na czele.


A tu jeszcze parę wskazówek na nadchodzące tygodnie nauki:

 

 • Przygotowywanie się do kursu i odrabianie zadanej pracy 
  Już przy doborze kursu ważne jest pytanie - ile czasu mogę zainwestować w przygotowywanie się? Dobre kursy wymagają na 90 minut zajęć 45 minut własnej pracy. Na to składa się: powtórzenie słownictwa (z rodzajnikami i formami podstawowymi), zwrotów, odrabianie pracy domowej, ćwiczenie wymowy. Jeśli to się nie uda, dobrze popatrzyć choć 10 minut przed zajęciami, co było przerabiane na ostatniej lekcji. 


 • Opuść strefę komfortu
  Pomimo zmęczenia pracą, należy próbować optymalnie i aktywnie wykorzystać całe 90 minut zajęć. Uczenie się nie jest procesem pasywnym i wymaga poruszania się po nieznanym terytorium jakim jest strefa uczenia się, unikając równocześnie docierania do strefy paniki. Ta leży jednak dużo dalej niż się ogólnie zakłada.